top of page
IMG_0002.JPG

הקהילה שלנו

קהילת אלישמע פעילה ושוקקת חיים:

חוגים לכל הגילאים, פעילות תנועת נוער, חגיגות קהילתיות משותפות

ניתן למצוא במושב גני משחקים, גן מתקני כושר, גינת כלבים, מועדון פיס לחוגים ופעילויות, ספריה עשירה.

במושב פועלת ועדת תרבות האמונה על הפעילויות השונות.

מספרי טלפון בחירום

Town Services

רוצים להתנדב ליחידת הסיור האזרחית?

פתוח לכולם, נשים וגברים כאחד

מוזמנים לפנות למזכירות לפרטים

בטחון

שוטר קהילתי אביתר 052-6333039

מוקד חברת נץ - סיור אלישמע 074-7037123
סייר אלישמע 054-5782288

קב"ט המועצה יואב סבן 03-9000640

מועצת דרום השרון מוקד 24/7
03-9000629

מרכזיית המועצה 03-9000500

bottom of page